Privacy Statement

Inleiding

Mirada BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@mirada.nl.

 

Wie is Mirada BV

Mirada BV is de besloten vennootschap Mirada BV met de daarbij behorende werkmaatschappij DTKM Consultancy BV, kantoorhoudende te (3045PE) Rotterdam aan Van der Duijn van Maasdamweg 588, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30195778/30188783.

Mirada BV en de daarbij behorende werkmaatschappij DTKM Consultancy BV, gevestigd aan Van der Duijn van Maasdamweg 588 (3045PE) Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het product Time IT behoort tot de verantwoordelijkheid van bovengenoemde werkmaatschappij DTKM Consultancy BV.

 

Hoe gebruikt Mirada BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Mirada BV, de persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Mirada BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Mirada BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (naam bank lBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering ven de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mail adres, Telefoonnummer, Betalinggegevens, Inhoud ven de bestelling, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mail adres, Telefoonnummer, Betalinggegevens, Inhoud ven de klacht, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mail adres, Telefoonnummer, Betalinggegevens, KvK nummer, BTW-nummer, Omschrijving facturatie

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen ven de dienst zelf

Gegevens:

NAW gegevens, L-mail adres, Dossiergegevens, Financiële gegevens

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde;Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW gegevens, E-mail adres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Post/Factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Mirada BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Mirada BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Mirada BV. Je kunt verzoeken dat Mirada BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast onder voorwaarden, het recht om Mirada BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Mirada BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mirada BV te verkrijgen. Mirada BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Mirada BV je daarvoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Mirada BV

Een verzoek kan gestuurd worden naar info@mirada.nl. Mirada BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Mirada BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Mirada BV je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Mirada BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Mirada BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@mirada.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Mirada BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@mirada.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.